πιστοποιητικά
 
 
ανθρώπινο δυναμικό
 • ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ, Πρόεδρος της εταιρείας, Πολιτικός Μηχανικός, με πείρα 8 ετών σε μελέτες και 26 ετών σε κατασκευές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κάτοχος πτυχίου Δ τάξεως για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, Γ τάξεως για έργα βιομηχανικά και για έργα οδοποιίας. Υπεύθυνος συντονιστής γραφειακής υποδομής και μελετών.
 • ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΟΝΗΣ, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, Πολιτικός Μηχανικός, με πείρα 30 ετών σε κατασκευές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κάτοχος πτυχίου Δ τάξεως για έργα οικοδομικά, βιομηχανικά και για έργα οδοποιίας, Γ τάξεως για έργα υδραυλικά και Β τάξεως για έργα λιμενικά. Υπεύθυνος συντονιστής – μηχανικός έργων.
 • ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΥΓΑΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος και Πολιτικός Μηχανικός με πείρα 35 ετών σε μελέτες και ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές, εργολάβος Δημοσίων Εργων Δ τάξεως. Υπεύθυνος του τομέα ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
 • ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΩΛΟΣ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με πείρα 35 ετών σε μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών και δημόσιων οικοδομικών έργων, κάτοχος πτυχίου Δ τάξης για οικοδομικά έργα. Υπεύθυνος αρχιτεκτονικών μελετών.
 • ΜΑΝΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Δικηγόρος, σύμβουλος της εταιρείας για νομικά θέματα, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνικών εταιρειών.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

 • ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός, με πείρα 15 ετών σε κατασκευές ιδιωτικών κυρίως έργων, υπεύθυνος για το τμήμα εφαρμογής συστήματος διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, κάτοχος πτυχίου Γ τάξης για έργα οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά. Επίσης είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος των έργων.
 • ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με πείρα 20 ετών σε κατασκευές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κάτοχος πτυχίου Γ τάξεως για έργα οικοδομικά και Β τάξης σε έργα πρασίνου. Είναι υπεύθυνη μηχανικός σε μεγάλα έργα.
 • ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος πτυχίου Master από το Πανεπιστήμιο της California, Berkeley, σε έργα πολιτικού μηχανικού (Project management). Έχει αναλάβει Υπεύθυνος του τομέα Φυσικού Αερίου. Επίσης δραστηριοποιείται και σαν Μηχανικός Ασφαλείας.
 • ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΤΣΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος μελετών δικτύων φυσικού αερίου, αερισμού, θέρμανσης, κλιματισμού κλπ
 • ΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, Μηχανικός Μετώπου Δομικών έργων, Υπεύθυνος επί τόπου των έργων, κυρίως στα έργα Φυσικού Αερίου.
 • ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ, Μηχανικός Μετώπου Η/Μ εργασιών με μεγάλη πείρα. Υπεύθυνος επί τόπου του έργου
 • ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ, συγκολλητής σωλήνων πολυαιθυλενίου σε έργα φυσικού αερίου με πιστοποιητικό συγκολλητού από την ΔΕΠΑ Α.Ε. Οδηγός, χειριστής μηχανημάτων.
 • ΛΟΥΚΑΣ NTOYNHΣ, ψυκτικός, υπεύθυνος συντηρητής


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

 • ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΣ, πτυχιούχος Λογιστής Φοροτεχνικός, υπεύθυνος για τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα της εταιρείας.
 • ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υπεύθυνη οικονομικού προγραμματισμού, ελέγχου εξόδων και ταμίας της εταιρείας.
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, βοηθός λογιστηρίου και υπεύθυνη τμήματος Δημοπρασιών.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΛΑΡΗ, Γραμματέας Διοικήσεως.
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΙΟΣ, Βοηθός γραμματείας.
 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Βοηθός γραμματείας και εξωτερικές εργασίες
 
Created By NSN Creations Computer Club SA