τεχνικά έργα // ειδικά έργα

1990 κατασκευή κολυμβητηρίου Χαλκίδας για τη Γ.Γ. Αθλητισμού
στη Χαλκίδα

 
Created By NSN Creations Computer Club SA