τεχνικά έργα // ενισχύσεις - διατηρητέα κτίρια

2004 Ενίσχυση - μετατροπή σχολείου Σαλαμίνας σε μουσείο για το
ΥΠΠΟ / ΔΕΕΜΠΚ
στη Σαλαμίνα

 
Created By NSN Creations Computer Club SA