τεχνικά έργα // ειδικά έργα

1990 Μεταλλικό πάνινο στέγαστρο 4.000 μ2 για την ΔΕΘ
στη Θεσσαλονίκη

 
Created By NSN Creations Computer Club SA