τεχνικά έργα // ενισχύσεις - κτιριακά

2003 Ενίσχυση και προσθήκη κτιρίου γραφείων της AGFA Α.Ε.
στο Περιστέρι

 
Created By NSN Creations Computer Club SA