τεχνικά έργα // διατηρητέα κτίρια

2002 Ανακατασκευή κτιρίου για το ΥΠΠΟ / ΓΔΑΜΤΕ στο Ζάππειο 2004 Αρχαιολογικό μουσείο για το ΥΠΠΟ / ΔΕΕΜΠΚ στην Αθήνα

 

2006 Ανακαίνιση - διαρρύθμιση κτιρίου Ζαππείου για το ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ (Β ΦΑΣΗ)
2006 Αποκατάσταση ιδιόκτητης διατηρητέας κατοικίας στο Θησείο
2004 Ενίσχυση - μετατροπή σχολείου Σαλαμίνας σε μουσείο για το ΥΠΠΟ / ΔΕΕΜΠΚ
2004 Ανακαίνιση αρχαιολογικού μουσείου Αθήνας για το ΥΠΠΟ/ΔΕΕΜΠΚ
2002 Ανακαίνιση - διαρρύθμιση κτιρίου Ζαππείου για το ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ (Α ΦΑΣΗ)
1998 Ενίσχυση και ανακαίνιση εμπορικού κέντρου ιδιοκτησίας Σ. Μάτσα στο Κολωνάκι
1996 Αποκατάσταση Αρεταιειου νοσοκομείου για το Πανεπιστήμιο Αθηνών
1994 Διαμόρφωση κτιρίου Πουλόπουλου για το Δήμο Αθηναίων στην Αθήνα
1990 Αποκατάσταση διατηρητέου ιδιοκτησίας Αικ. Γουλανδρή στην Αθήνα
1987 Ανακαίνιση μουσείου Μακρυγιάννη για το ΥΠΠΟ/ΔΕΕΜΠΚ στην Αθήνα
 
Created By NSN Creations Computer Club SA