επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τέκμα Α.Ε.
Τεχνική Εταιρεία - Έργα Φυσικού Αεριού

Βαλτινών & Κ. Παπαρρηγοπούλου 45,
114 73 Αθήνα
Τηλ:. 210 64.70.081-2,
Fax:: 210 64.70.083,
e-mail:info@tekma.gr

Contact Details

45 K. Paparrigopoulou & Valtinon
Athens 114 73

Tel:. 210 64.70.081-2,
Fax:: 210 64.70.083,
e-mail:info@tekma.gr

 

 

 
Created By NSN Creations Computer Club SA