τεχνικά έργα // βιομηχανικά έργα

1992 Κατασκευή εργοστασίου και κτιρίου γραφείων ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ στη Κηφισιά 1994 Κατασκευή αποθηκών για την YALCO Α.Ε. στη Κηφισιά

 

2001 Κατασκευή κτιρίου λειτουργίας φυσικού αεριού της ΔΕΠΑ ΑΕ στην Ξάνθη
2001 Κατασκευή βουστασίου για την Tetofarm στο Άστρος
2000 Κατασκευή εργοστασίου και κτιρίου γραφείων ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ στη Θεσσαλονίκη
1998 Κατασκευή εργοστασίου και κτιρίου γραφείων ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ στη Ρουμανία
1994 Κατασκευή αποθηκών για την YALCO Α.Ε. στη Κηφισιά
1992 Κατασκευή εργοστασίου και κτιρίου γραφείων ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ στη Κηφισιά
1992 Κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου της Γερολυμάτος ΑΕΒΕ στο Κρυονέρι
1992 Κατασκευή εργοστασίου - αποθηκών - γραφείων της Rilken Α.Ε. στην Κηφισιά
1991 Κατασκευή κτιρίου τυπογραφείου του ιδρύματος τύπου στον Άλιμο
 
Created By NSN Creations Computer Club SA